Registracija automobila > Izdavanje registracione nalepnice
Bonafides d.o.o.
Phone: tel. 063/333-035

Izdavanje registracione nalepnice za vozilo

Agencija za registraciju vozila „Bonafides D.O.O“ za Vas prilaže posebnu dokumentaciju i izdaje registracionu nalepnicu za Vaše vozilo.

Za izdavanje registracione nalepnice za vozilo koje se upisuje u jedinstveni registar potrebno je priložiti:

  1. registracioni list sa dokazom o tehničkoj ispravnosti vozila, ne stariji od 30 dana;
  2. dokaz o obaveznom osiguranju vozila;
  3. dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca, putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici Srbiji dužem od šest meseci; dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica);
  4. dokaz o uplati propisanih troškova za registraciju vozila:

 

Call Now ButtonPozovite nas