Registracija automobila > Prenos vlasništva
Bonafides d.o.o.
Phone: tel. 063/333-035

Prenos vlasništva vozila

ZA PRENOS VLASNIŠTVA POLOVNOG AUTOMOBILA SA PRODAVCA NA KUPCA POTREBNO JE SLEDEĆE :

1. Napraviti kupoprodajni ugovor.
2. Podneti poresku prijavu i platiti porez u Poreskoj upravi na opštini prebivališta prodavca.
3. Promeniti saobraćajnu dozvolu (a ukoliko je drugo registarsko područje) i tablice u MUP-u.

1. OTIĆI KOD JAVNOG BELEŽNIKA

Za kupoprodajni ugovor potrebno je prisustvo prodavca i kupca, lične karte i saobraćajna dozvola. Ukoliko ste kupili vozilo od lica koje ima ovlašćenje od prodavca da u njegovo ime može da izvrši prodaju vozila, onda prisustvo prodavca nije potrebno, nego ovlašćeno lice sa svojom ličnom kartom i original ovlašćenjem koje obavezno mora da ima delovodni pečat sa brojem pod kojim je taj ugovor zaveden isključivo kod javnog beležnika. Ugovor se može overiti i parcijalno na različitim destinacijama i u različito vreme, recimo prodavac overi svoj potpis u Beogradu, kupac overi svoj potpis u Novom Sadu.

2. PORESKA UPRAVA

Po potpisivanju kupoprodajnog ugovora, rok za plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava je 15 dana u poreskoj upravi na opštini prodavca. Ako je vozilo sa drugog registarskog područja od opštine na kojoj je prodavac, moraju se odjaviti tablice u mestu izdavanja registarskih tablica i tu platiti porez. ( Porez se obracunava – 2,5 % od vrednosti vozila po zvaničnom katalogu AMSS ili od navedene vrednosti u ugovoru, ali samo u slučaju da je ona veća od procenjene iz kataloga koji koristi Poreska Uprava, OSIM U SLUČAJEVIMA KADA JE PRODAVAC PRAVNO LICE I OBVEZNIK PDV-a)
Okvirnu vrednost poreza možete izračunati sami ako kliknete na sledeći link „Porez na prenos apsolutnih prava nad motornim vozilom“
– Poreska uprava izdaje rešenje na osnovu koga se vrši plaćanje poreza i nakon dostavljanja dokaza o uplati ugovor se overava.
– Potrebno je 2 overena primerka kupoprodajnog ugovora dostaviti poreskoj upravi. Takođe Poreska uprava izdaje potvrdu o plaćenom porezu nakon uplate i to po protoku od 2 do 5 dana u zavisnosti od opštine.
– Ako se registarsko područje novog vlasnika razlikuje od registarskog prodručja prodavca, neophodno je da vlasnik odjavi vozilo, kako bi kupcu bilo omogućeno da izvrši promenu vlasništva u svojoj Policijskoj Upravi.

3. MUP

Nakon odjave vozila (ako je ona bila potrebna), neophodno je izvršiti promenu vlasnika motornog vozila u nadležnoj Policijskoj Upravi.Ako je do isteka registracije vozila ostalo više od mesec dana, da biste dobili saobraćajnu dozvolu na ime kupca, potrebno je:
– Poništena stara saobraćajna dozvola (poništena saobraćajna dozvola je probušena od strane službenika u Policijskoj upravi i naravno taj podatak eidentiran u IT sistemu MUP-a gde je vozilo odjavljeno)
– kupoprodajni ugovor sa potvrdom o plaćenom porezu u nadležnoj poreskoj upravi
– lična karta
– stara polisa
– uplata za administrativnu taksu i novu saobraćajnu dozvolu.

Šta mi radimo za Vas?

  • Štedimo Vam vreme i mi preuzimamo Vaše vozilo ili vozila i završavamo tehnički pregled metodom „ključ u ruke“.
  • Posebne pogodnosti za firme – štedimo Vam ljudstvo.
  • Svu potrebnu dokumentaciju mi završavamo za Vas.
Call Now ButtonPozovite nas